اصول و ضوابط طراحی و استانداردهای هتل – مکتب دیتا

در همین دستور هم لابی نقش مهمی دارااست و شاید بتوان گفت آیتم در آغاز برای ایجاد همین فضاهاست. فضای خدمت بهداشتی عمومی در فضاهای عمومی می بایست زنانه و مردانه به طور جدا از هم از یکدیگر در محل مطلوب به گونهای پیش بینی شود که کلیدی دو فضا بوده که فضای اول به جهت کارگزاشتن دستشوئی و فضای دوم برای دستشویی در نظر گرفته شود. در همین مورد ، اهمیت میباشد که تلویزیون به ترازو ای بالا کارگزاشتن شده باشد که مانع از هر چیزی که ممکن میباشد در ارتفاع مدت اقامت مهمانان روی میز باشد ، نشود. استعمال از گیاهان، ایجاد فضای سبز و به طور کلی هر آنچه به عنوان المانی طبیعی و سازگار اصلی محفظه زیست شناخته میشود، به عنصری کلیدی در طراحی مدرن تبدیل شده است. همینطور وجود فضاهای اجتماعی پویا از دیگر موارد اصلی در طراحی دکوراسیون هتل لوکس محسوب میشود. کلیه همین مورد ها به شکلی گزینش می گردند تا جلوهای شیک، مدرن و اشرافی در هتل ایجاد کند. به جای استعمال از المان های از مد افتاده نظیر فرش، خوب تر میباشد به دنبال کفپوش های چوبی مدرن با قابلیت و امکان استحکام بالا باشید. نکتهای که تمام طراحان در آن هم نظر هستند، طراحی لابی هتل کلیدی استاندارهای مدرن و لوکس و ولی همسو بودن آن اساسی سایر قسمتهای هتل است. اضطراری هست در روند طراحی دکوراسیون هتل لوکس آیتم نظر، همه چیز، از طرح محل ورود هتل تا نورپردازیها، تابلوها و حتی روکشهای تخت خواب اتاق ها در تعامل اهمیت نیز باشند و هارمونی مناسب را دارای توجه به اصول زیبایی شناسی گزینه نظر ایجاد کنند. نکته اهمیت دیگر که در طراحی هتل های لوکس اصلی دارد، ایجاد فضاهای تفریحی در کل قسمتهای هتل است. پیشتر به شکل تمام درباره مهم لابی هتل و اصول طراحی آن حرف کردهایم. چرا که همین موادسازنده بایستی دارای اصول زیبایی شناسی گزینه حیث و سایر عنصرها یک هتل لوکس همسو باشند. حتی جزئیترین وسیلهها میتوانند در همسو کردن فضای هتل مفید باشند و زیبایی و ظرافت را به شکوه تیم بیش تر کنند. این دستور اما ممکن می باشد به دو شکل در دکوراسیون لوکس هتل ها اجرا شود. همین دستور نه تنها در هتلها، بلکه در طراحی هر فضایی از جمله گوشه و کنار های تجاری هم مورد اعتنا است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف عمده در مورد طراحی هتل کلیدی منش معماری پایدار لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.