خرید اسید فرمیک |فروش اسید فرمیک

همین ماده شیمیایی یا به عبارتی اسید متانوئیک به طور سیستماتیک ، معمولی ترین اسید کربوکسیلیک هست و فرمول شیمیایی آن HCOOH است. فرمیک اسید از حاذق ترین اسیدهای بی آلایش و اشباع نشده کربوکسیلیک است. گرفتن دی اکسیدگوگرد دارای عبور گاز سیال از محلول آبی آهک سبب ساز به تولید گچ (سولفات کلسیم) می شود. به رخ طبیعی می قدرت این اسید را در نیش حشراتی مثل زنبور و مورچه پیدا کرد. اسید فرمیک در نیش بخش اعظمی از حشرات از گزاره زنبورها و مورچه ها یافت می شود که از آن به عنوان مکانیسم دفاعی شیمیایی به کار گیری می کنند. در واقعیت این ماده به راحتی در اکثر حلال های آلی و آب مخلوط می شود. از این اسید آلی در نحوه های مجزاسازی ای و جداسازی، کروماتوگرافی مهم عملکرد بالا به کارگیری می شود تا درشت مولکول های زیستی مثل پروتئین ها یا پپتیدها به راحتی مورد مطالعه قرار گیرند. فرآیندهای تولید اسید فرمیک که امروزه انجام می شود عمدتا بر شالوده دو مسیر دارای انجام می شود:1- هیدرولیز متیل فرمت و 2-تهیه فرمیک اسید آزاد از فرمات ها. این محصول شیمیایی یک اسید مزدوج از یک فرمات است. یک شیوه مهم توجه به معادله شیمیایی ، متانول و مونوکسیدکربن را در حضور یک مبنا توانمند مثل سدیم متوکسید مخلوط می نماید تا متیل فرمات تولید کند. اسید سولفوریک غلیظ ، اسید فرمیک را به مونوکسید کربن از دست می دهد. موارد به کارگیری از اسید فرمیک BASF وسیع است. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم Marcellin berthelot اسید فرمیک را اصلی به کار گیری از مونواکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه مورد به کار گیری قرار میگیرد. به جهت او‌لین توشه در سال ۱۶۷۱ جان ری بیولوژیست انگلیسی همین اسید را از تقطیر تودهای از مورچههای فرمیک اسید قیمت مرده، جدا کرد. همین ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی واقعه می افتد ، به ویژه در بعضا از مورچه ها . اسید فرمیک بعضی از مختصات کاهنده آلدئیدها، محلول های طلا، نقره و پلاتین را به فلزات تقسیم می کند. بنابراین ، هم به تیتر یک ماده اسیدی و هم برهان کاهنده عمل می نماید ، که به وضوح پتانسیل ارتقاء یافته اسید فرمیک را به جهت استعمال در صنعت ساخت می کند. بنابراین بعضی از تولیدکنندگان اخیراً ابزارهای کارآمد انرژی به جهت مجزاسازی اسید فرمیک از میزان آب مصرفی در هیدرولیز مستقیم ایجاد کرده اند. بعضی از استرهای فرمیت، عطر و طعم تصنعی هستند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما اسید فرمیک ازمایشگاهی.

سبک های عکاسی؛ از عکاسی مد تا عکاسی شب - کجارو
مقاله جذاب