فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

این ماده در داروهای ملین و داروهایی که جهت تخلیه روده بزرگ پیش از کولونوسکوپی تجویز می شود کاربرد دارد. از این ماده در محصولات آرایشی به مقدار قلیل به برهان افزایش ویسکوزیته جنس استعمال می شود. از این ماده به عنوان جایگزینی برای سدیم کلرید به جهت ایجاد عطر و طعم در صنعت های غذایی برای ایجاد محصولات غذایی به کارگیری می شود. از همین ماده به تیتر کود شیمیایی قبل از روزگار کاشت محصولات زراعی به خاک افزوده می شود به طور کلی از همین کود در کشت غلات و سیب زمینی بیشتر به کارگیری می شود. تحقیقات نشان داده هست که استعمال از همین کود در رشد سیب زمینی سبب ساز می شود مقدار اسید سیتریک در مقایسه اساسی کلروژنیک اسید ارتقاء یابد که سبب به تاخیر افتادن سیاه شدن سیب زمینی آن‌گاه از پوست گرفتن می شود. تحقیقات بر بر روی ارقام گوناگون انگور نشان داده است که مقاومت محصولاتی که مهم پتاسیم تقویت شده بودند نسبت به سرمازدگی فراتر از سایرین بوده است. این عنصر در ارتقا مقاومت گیاه در برابر آفت و بیماری ها نقش زیادی دارد. در عاقبت مقاومت همین درخت نسبت به سوز و سرما افزایش پیدا می کند. و به گیاهان کمک می کند زمستان را پشت سر بگذارند. سولفات در خاک های زراعی باعث به تعادل وصال اسیدخاک می شود و آن را تا میزان قابل قبولی متعادل می کند. به جهت محلول پاشی نیز 100 تا 120 گرم از کود را می بایست در یک لیتر آب حل کنید. صورت 1- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % در نشت یونی (A) و محتوای نسبی آب (B) برگ انگور بیدانة سپید در تنش شوری: S1 (NaCl اساسی غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl حیاتی غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl اساسی غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl اهمیت غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، متوسط سه تکرار ± انحراف معیار هستند. درنتیجة همین وضعیت، آب سلول بهصورت بخار از دست نمیرود و درنهایت ارتقاء محتوای آب نسبی را موجب می شود (Rehm and Schmitt 2002; Karimi, 2017)؛ براین اساس حفظ و تأمین مقدار به اندازه پتاسیم به جهت بافت برگها تأثیر شوری را در محتوای نسبی آب برگ کاهش میدهد (Marchner, سولفات پتاسیم سمنان 2012) و حساس استمرار فتوسنتز به بهبود شاخصهای مورفومتری در مقایسه اهمیت بوتههای تغذیهشده اهمیت پتاسیم سولفات منجر میشود. سولفات پتاسیم چینی به شکل پروفرمایی حیاتی تضمین کیفیت طبق حیاتی ارزیابی ارائه شده به فروش می رسد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت تولید کننده پتاسیم پرسولفات وب وب سایت خویش باشید.

هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ
مقاله جذاب