پیستون خودرو چگونه عمل می کند؟

در طول مراحل احتراق، نیروی گازهای پایین فشار، رینگ پیستون را به دیواره سیلندر فشار می دهد. در موتورهای مدرن از رینگ های نخ نما تری استعمال می شود، چرا که پروسه تولید بهتری دارد. پیستون های موتور وسیله نقلیه می بایست داخل هر سیلندر عایق بندی شوند تا فرآیند احتراق کارامد باشد. بالاترین شیار پیستون مهم یک رینگ چگالی پیستون است که وظیفه حساس آن عایق بندی و پرهیز از هر گونه نشتی در داخل محفظه احتراق در طی پروسه احتراق می باشد. در نتیجه رینگ یک عایق بندی بی عیب و نقص تولید می کند. برای پرهیز از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژن پین آن ها اندکی خارج از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله تراز فشار گیر دارای (شکل 10) عمی می کند. وقتی همین رینگ پیستون ها فرسوده شوند، بازده موتور کاهش پیدا می کند. گاز پایین فشار از روش شکاف میان دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به داخل شیار رینگ پیستون رویه پیدا می کند. شما از شیوه رگلاژ کار کشته خواهید بود تا روز، ساعت و تعمیرگاه گزینه دلخواه خویش را به جهت سرویس آیتم نظرتان معلوم کنید. در این مدل پیستون حجم گوشه و کنار احتراق برابر اصلی شرایط فابریک بوده و به هیچ وجه افت کمپرس و افت تراکم نبوده و طبیعتا عجله و قدرت موتور مانند شرایط فابریک خواهد بود. مطلب پیشنهادی: علت داغ نمودن موتور اتومبیل چیست؟ زمانی که حلقه ها آغاز به فرسودگی می کنند، توان آنان برای عایق بندی گاز احتراق کمتر می یابد. این عایق بندی اهمیت یک سری رینگ یا حلقه انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. اما همین یک رویکرد اکنون مستمر نمیباشد و بایستی در او‌لین مجال به مکانیک فن ای مراجعه کنید. لحاظ به اهمیت پیستون در کارایی خودرو، بر آن شدیم تا جهت آشنایی بخش اعظم مخاطبین، مقالهای در همین راستا تهیه نماییم که سفارش می‌کنیم در ادامه همراه باشید. اصلی فروشگاه اسباب یدکی خودرو سلیم سنتر یار گردید تا کارایی رینگ پیستون را برای piston 1more شما توضیح دهیم. رینگ های چدن نشکن از نظر اقتصادی و عملکرد برای موتورهای حیاتی کارایی بالا بسیار مطلوب هستند. مناسب به جهت اتومبیل های پژو GLX و سمند و پارس. حفظ درست از گونه های فیلترهای اتومبیل و بده بستان روغن منظم میتواند تداوم حلقه پیستون ها را تا حد زیادی ارتقا دهد. این فشار وارد شده بر حلقه خودرو متناسب مهم فشار گاز احتراق می باشد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پیستون جای سوپاپ دار لطفا از برگه ما بخواهید.