اختلافات پدر و مادر، نقش کودکان چیست؟

از حیث کودک، تمام ترین و قدرتمندترین افراد، والدین و مدرس های او هستند و به این استدلال درصورتیکه نکته منفی را در کردار بچه خود مشاهده کردید، در عکس العمل خویش جست وجو کنید. در مجلس یزید، آن جا که می رفت خطبه های روشن گرانه امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) پرده از چهره منحوس یزید بردارد و بنیان حاکمیت فاسد او را فروپاشد، یزید عصبانی شده و حساس مشورت حاضران، تصمیم به قتل امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) می گیرد، مهم یه خرده دقت در تصمیم خود، همین کار را ضامن رسوایی خویش یافته و از کشتن آن ها صرف حیث می کند.8 او مبتلا اشتباهی تبارک شده بود و می پنداشت که درصورتیکه امام سجاد (علیه السلام) و زینب (علیهاالسلام) را به قتل برساند ندای اناالحق عاشوراییان خاموش می شود ولی هرگز نمی پنداشت که کودکان آن‌ها هم زلال معرفت را از سرچشمه آن نوشیده اند و به عبارتی سان که پدران شان پهناور ترین آموزگاران بشر هستند، کودکان آن ها هم برترین شاگردان مکتب آن‌ها می باشند. تا آداب زندگي ؛ معاشرتي ، اخلاقي و در كل آداب و رسوم مذهبي را از اين طريق بياموزد. حیاتی همه همین اوضاع در در بین کودکان ۰ تا ۳ سال که شاهد مشاجرات و درگیریهای والدین میباشند مرحله اضطراب بالا می رود و احساس ناامنی به وجود میآید. اگر بچه هنگامی برای بازی نداشته باشد اصلی عواقب منفی چون اضطراب و احساس ناراحتی مستمر مواجه خواهد شد. بازی فردی: کودک تا قبل از 2 سالگی به تنهایی بازی می کند. تا به حال به این نکته فکر کردهاید که پرخاشگری شما نسبت به همسرتان چه ذهنیتی به جهت کودکتان خواهد ساخت؟ در این صورت بایستی مسلما به روانپزشک یا این که روانشناس بچه مراجعه کرد. در به عبارتی شرایط ناراحتی از من پرسید: «این صدای گریه از کجاست؟ همین نشانه ها در صورت استمرار همه میتوانند ناشی از افسردگی باشند که به خاطر تنشهای میان پدر و مار ایجاد شده است. وقتی شدت تحولات فرهنگی سریع باشد، ارزشهای سنتی و میراثهای فرهنگی نسل قبلی، سوای این‌که به نسل آن گاه منتقل شود، منحل میشود و به همین ترتیب، والدین و فرزندان، کاهش میتوانند از نظر عاطفی، فکری و ارزشی، اساسی یکدیگر به اشتراک برسند و در نتیجه، به تدریج زبان مشترکشان را از دست خواهند بخشید و گسست نسلی اتفاق خواهد افتاد. از آنجایی که خانواده و رسانه، هر دو به عنوان دو مصدر مهم، میتوانند در شکلگیری روحیه کودک و میزان مرغوب بودن تربیتی او به شدت مؤثر باشند، به لحاظ میرسد که صرفا رویکرد برای بهرهگیری از هر دو نهاد، تعامل همین دو کلیدی نیز است. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم نقش کودکی تختی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.