Monthly Archives آگوست 2021

نرم افزار مشابهت یاب

برنامه را تأیید کنید
iThenticate یک سرویس بررسی دزدی ادبی برای معلمان ، محققان نرم افزار مشابهت یاب و دانشجویان است. iThenticate از همان شرکتی است که Turnitin را ایجاد کرده است. سایت iThenticate به شما امکان می دهد پس از نوشتن مقاله ، پیشنهادهای مربوط به استنادات نادرست و سایر خطاهایی را که می تواند دزدی ادبی محسوب شود ، دریافت کنید. به این ترتیب ، با اصلاح این بخشها ، از تحصیلات دانشگاهی و اعتبار شغلی خود محافظت می کنید. زیرا دزدی ادبی ، خواه عمدی یا غیر عمدی ، اعتبار علمی شما را زیر سوال می برد...

Read More

دانلود کتاب آشپزی خارجی

تنوع رنگ ، طعم ، غذا و روش های مختلف آشپزی باعث شده آشپزهای ایرانی از مرزهای کشورمان فراتر رفته و به دنبال بهترین کتاب آشپزی در جهان باشند.

به نظر شما بهترین کتاب آشپزی دنیا چه باید باشد؟ اگر فقط نسخه داشته باشد کافی است؟ آیا توجه به غذاها ، ماهیت آنها ضروری است یا توجه به مزایای هر یک از آنها؟ و بسیاری موارد دیگر که می تواند بر انتخاب یک کتاب آشپزی خوب تأثیر بگذارد.

ملل آشپزی
با پیشرفت دنیای امروز ، غذاهای کشورهای مختلف به این محدود نمی شود و دستور العمل های غذایی به سرعت بین کشورها رد و بدل می ش...

Read More