بازی گروهی مافیا با قابلیت گفتگوی آنلاین صوتی

این نقش می تواند خیلی برای شهروندان اهمیت باشد زیرا در طول شب بوسیله God بیدار می شود و می تواند یکی از از افرادی را که به وسیله مافیا کشته شده هست را زنده کند. شهروندان هم در طول بازی کارایی دارا هستند که مافیا را بشناسند و او را بیرون بیندازند. گروه بازی شب مافیا شبانه روز تلاش می نماید تا بازی بهتری به جهت شما ارئه بازی مافیا هفت نفره دهد. ۱۳. کلانتر: کلانتر نقشی شبیه حساس کارآگاه دارد، دارای این تفاوت که او فردی را استعلام نمیکند، بلکه خود خداوند هر شب یکی از از مافیا را به او معرفی میکند. روانپزشک در ارتفاع بازی میتواند، اقتدار مکالمه بازیکنی را بابت اعصاب درمانی از او بگیرد، و او را به مدت 24 ساعت ساکت کند، او یک شهروند می باشد و در شب فردی را انتخاب میکند، آن شخص 24 ساعت لال می‌شود ولی میتواند تایید و عدم تایید نشان دهد و در رای گیری ها کمپانی کند. مدیریت مافیا محسوب می گردد که در فاز شب اهمیت مافیاهای خویش بیدار می شود ولی می تواند خویش را مافیای معمولی نشان دهد. گاد بازی به اشخاصی که نقشی جز پلیس بی آلایش داشته باشند به صورت پیام شخصی، نقش آن ها را اطلاع می دهد. بهشون مافیا و شهروند معمولی هم گفته میشه. دو تیم شهروند و مافیا داریم، که در هر مجموعه میتونه نقشهای متمایز وجود داشته باشه. بازی تنظیمات زیاد مختلفی دارااست و هر مجموعه می تواند آنها را تغییر تحول دهد. زامبی یکی از دیگر از نقش های پلیس بازیست که در تایم روز بازی نمی تواند صحبتی بکند حتی از خویش دفاع بکند. به جهت عادلانه خیس شدن بازی، رئیس می تواند نقش اشخاص را براساس مهارت، سن و دیگر فاکتورها معلوم کند و دیگر به صورت شانسی همین موضوع گزینش نشود. بازی مافیا معمولا به رخ گروهی و حساس 7 نفر یا اکثر انجام می شود ولی به جهت جذاب خیس شدن بازی سفارش می شود که در گروه های دست کم 10 نفری بازی انجام بگیرد. نقش تیم مافیا را نمیتواند انجام دهد. در دوران شب به رخ عمومی هیچ فعالیت خاصی انجام نمی شود و نقش هایی که در فاز شب تاثیرگذار هستند، به امر گاد، پیام های فردی خود را به گاد می دهند و نقش خود را انجام می دهند. حفظ کننده یکی از نقشهای سفید بازیست که در فاز شب بازی تبدیل به روح می شود و تیر هیچ یک از نقش های بازی نمی تواند تاثیری بر ایشان بگذارد، نقش ایشان میتواند به وسیلهٔ دزد بازی جا به جا شود اما به طور کل هنگامی که تروریست بازی شخصی را اساسی خویش میبرد، حفظ کننده می تواند از ایشان حفاظت کرده و از مردن ایشان جلو گیری کند. مطابق قاعدهی یک سوم بایستی 14 نفر مافیا وجود داشته باشه! شما باید نام شخصی که مظنون می باشید را تایپ کنید و بعد از نمایان شدن کلمه “استارت” یا “شروع” از طرف گاد در روزگار محدود، اسم خود را بر روی صفحه با ریدکال تصویب کنید. یکی از نقشهای تیم مافیا هست که هر شب نام یک نفر را به «گاد» می دهد فرد مورد حیث چنانچه از شخصیتهای سپید بازی باشد عملکرد آن در شب از در بین میرود. یک نفر راوی یا این که گرداننده بازی میشود. شب ، زمانی که مافیا شهروندان یا افراد مرتبط اهمیت آن تیم را به قتل می رسانند و روز ، که شهروندان به یک نفر مظنون می شوند و او را از بازی حذف می کنند. همچنین یک فرد به وسیله تیم مافیا کشته می شود. آن گاه مهم اشاره روایتگر، نوبت به رایگیری به جهت کشتن یکی از از افراد میرسد و هر کدام از افراد بازی به فردی که فکر می‌نماید جزو گروه مافیا است، رای خواهد داد. بازی مافیا به همین شکل در چرخههای روز و شب ادامه پیدا می نماید تا وقتی که شهروندها پیروز شوند تمام افراد تیم مافیا را از میان ببرند و یا گروه مافیا بتواند اصلی از بینبردن تک تک شهروندها در بازی مافیا 1 پارت 6 اکثریت قرار گیرد. گاد بازی نقش کل شرکت‌ کنندگان تیم مافیا (اعم از دان تروریست مافیاساده) را به دان می دهد و دان بازی سازه به تصمیم خود می تواند یا تمام اعضای گروه را به نیز معرفی کند یا این که صرفا خویش را به عنوان دان بازی به تک تک شرکت‌ کنندگان معرفی کرده و خود رینگ ارتباطی مجموعه مافیا اصلی همدیگر باشد. مافیا بتوانند یکی یکی شهروندان را حذف نمایند تا زمانی که تعداد شهروندان با تعداد مافیا برابر شود : در این رخ غالب بازی گروه مافیا است.