تعمیرات پکینگ برج خنک کننده ، اقدامات لازم جهت پاکسازی و بهسازی ⋆ رسام سرما

سیستم های خنک سازی در گذر روزگار در اشکال متمایز طراحی و تولید گردیده و سیستم آخرین همین دستگاه دستخوش تغییرات اکثری بوده است. این عدد بیانگر مقدار گرمایی هست که همین دستگاه در واحد دوران از آب اخذ می کند. آب که نیز هم اکنون از شتاب بالا و فشار نسبی کمتری برخوردار می باشد بر بر روی سطوحی به اسم پکینگ مدیا پاشش می نماید. به همین ترتیب آب محل ورود به برج، بواسطه عبور از پکینگ برج خنک کننده و تبخیر سطحی (فرآیندی گرماده) دمای خویش را از دست می دهد و مهم دمایی نزدیک به دمای مرطوب گوشه و کنار وارد بیسین برج خنک کن می گردد. این سیستم نیز دارای پاشش آب و تماس حیاتی هوا موجب تبخیر بخش کوچکی از آب، در عاقبت باعث کاهش دمای آب می گردد. در همین مرحله همزمان اصلی گذر آب از سطح پکینگ مدیا در تماس حساس هوا قرار گرفته و قسمتی از فلو (دبی – جریان) مهم آب تبخیر و وارد هوا می گردد. بعد از آن یک بار دیگر مثل آنچه در بالا واقعه افتاد، نحوه فعالیت برج خنک کننده تکرار می شود تا کارفرما یا این که به تراز خاصی از دما رسد و یا در سیستم های تهویه مطبوع، هوای آیتم حیث به دمای 29 مرتبه سانتی گراد رسیده و وارد چیلرها و حرفه کویل ها گردد. به عبارتی دیگر مهمترین بخش ایجاد مرحله تبادل گرما پوشالهایی است که به آن پکینگ گفته میشود. بدون پکینگ کار برج ها به کلی مختل شده و توانمند به ادامه فعالیت نمی باشند بدین ترتیب نیاز به تعمیرات پکینگ برج خنک کننده به شکل عصر ای خوبتر هست محاسبه بشود. یکی از از معضل های اساسی تکنسین های تاسیسات در شرکت ها و ساختمان های تبارک نگهداری کولینگ تاور ها در فصل زمستان است. به عارضه ها رسوب و خوردگی و تعمیر و محافظت دشوار گونه گالوانیزه این دسته نیز مثل رقبای خویش منسوخ گردید. پیمانکاران معمولا رویکردی واکنشی را در آیتم تعمیر و محافظت برج خنک کننده ارائه می دهند. قطره گیر آشیانه زنبوری به طور معمول از فرآورده PVC می باشد و این توان را دارد که قطرات آب متعددی را جذب نماید و در نهایت منجر افت فشار می شود. در بخش نازل در برج خنک کننده شتاب آب ارتقا می یابد و گوشه ای از فشار جریان صرف گذر از نازل می گردد. بدین ترتیب درهنگام تعمیر برج خنک کننده بایستی کارکرد نازل ، اسپرینکلر را تحلیل کرد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم برج خنک کننده ساران لطفا از کاغذ ما بخواهید.