خرید انواع شیر فشارشکن میراب قیمت کاتالوگ|گذرگاه

به این شکل که افت فشار را دربین شیرهای فشارشکن تقسیم می کنیم یا در سیستم، فشار شکن را بطور موازی گزینه استفاده قرار می دهیم. از همین فشارشکن ها به جهت هنگامی که یکی از از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خواهیم فاصله ای بینشان نیفتد یا به عنوان مثال به جهت هر طبقه در یک ساختمان یک سری طبقه یک مقدار افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. شیر فشار شکن فوق بر روی بدنه خویش دو عدد سوراخ 8.5 میلیمتری دارد تا به واسطه آن شیر را بر روی بدنه و سطح های مورد لحاظ اثبات نمود و مجرا هایی وجود دارااست که اهمیت دو مجرای خروجی که مهم شیر ½ اینچ مشخص و معلوم می باشد و به جهت ورود اصلی چوپقی آلومینیومی می باشد که حیاتی رزوه G1/2 اینچ برای وصل شلنگ خروجی پمپ می باشد و یک خروجی دارای قطر 20 میلیمتر که به جهت مسیر بای پس شیر می باشد که به واسطه آن میزان سیالی که در اثر افت فشار ایجاد شده میباشد به سمت مخزن سوق‌دهی فشار شکن پمپ هیدرولیک شود. شیر هیدرولیک دیپلماتیک فعالیت تهیه اندازه جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را انجام می دهد. همین شیر متصل به یک اهرم دستی می باشد که این اتصال سبب کنترل جریال سیال می گردد. میزان فشار جریان شیر توسط سنسور ویژه حس شده و به کنترلر ارسال می شود. همین شیرها اصلی استعمال از قطعات جانبی نظیر اکچوایتور ، پوزیشنر و کنترلر می توانند افت فشار خیلی زیادی را مهیا کنند. بسته شدن فشارشکن ها به طور موازی به همین صورت هست که به وسیله دو یا یک سری فشارشکن افت فشاری را که می خوا هیم تأمین می کنیم . مکانیزم عملکرد شیر فشار شکن به‌این صورت هست که سیال خروجی از شیر فشار شکن که فشار کمتری نسبت به سیال ورودی دارد، بر سطح دیافراگم فشار وارد می کند. نخستین مبادرت در گزینش شیر، دقت در محل استعمال از شیر و اطلاع از شیوه مصرف سیال می باشد . شیرهای فشارشكن به رخ مداد فشار بالا و قوی و متغیر وارد شونده را به فشار ذیل و ثابت خروجی تبدیل می نمایند و در صورتی که در شبكه پس از شیر فشارشكن ، آب به کارگیری نشود به منظور پیشگیری از انبوه شدن فشار استاتیک، شیر فشار شكن به رخ اتوماتیک جریان را انقطاع می نماید. آب به درون شلنگ اسپری از طرز جارو شکن جریان می یابد . بکارگیری از شیر فشارشکن موجب راحتی در بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، از در بین رفتن هزینه های بالای خرید زمین و تولید مخازن فشارشكن را موجب می گردد و همچنین حیاتی قلیل شدن فشارهای تحمیلی در شبكه ها و خطوط انتقال به میزان چشمگیری از تلف شدن آب پیشگیری می شود. اولیه عمل به منظور گزینش شیر، اعتنا به مکان بکارگیری از شیر و آگاه بودن از طریقه به کارگیری از سیال است. ترازو گذاری شیرهای فشار شکن سیال به راحتی دارای در دست بودن میزان گذر سیال عبوری و فشار محل ورود و خروجی شیر توسط جداول، جهت انتخاب مدل شیر انجام می شود.