دانستني هاي جالب در مورد كفش

9) قبل از خريد كفش صد رد صد چندبار آن را امتحان كنيد و مطمئن شويد به پايتان فشار نميآورد. و زمان خريد نيز به عبارتی جوراب را به پا داشته باشيد. 11) زمان خريد كفشهايي كه قصد داريد اهمیت جوراب آنان را بپوشيد، بهتر میباشد جورابي مناسب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. كفشهاي پيادهروي بايد بسيار سبك باشند به نحوي كه به هیچ وجه احساس نكنيد كفشي به پا داريد. 15) درصورتیکه مهم كفش هاي پاشنهدار مشكل داريد بهترين رویکرد حل اين می باشد كه، آن‌ها را به پا كنيد و چندين جايگاه در برعلیه آينههاي تبارک گام بزنيد، يادتان باشد نخستین مطلقا بر روي فرش آن ها را امتحان كنيد و از زواياي گوناگون حركات و گام زدن خودتان را در آينه ببينيد. اما به کار گیری از كفشهاي پاشنهدار سوزني براي اين خانمها مطلوب نيست. 8)اگراضافه وزن داريد، پوشيدن كفشهاي تخت و سهل وآسان به شما کفش اسپرت مردانه های کپی توصيه ميشود. وى اصلی اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه طول كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارااست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: معمولا نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب ساز انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به خارج مى شود. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در قسمت پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). هر مردي علاوه برداشتن يك جفت كفش كتاني معمولي، به كفشهاي ديگري هم نياز دارد: يك جفت كفش رسمي؛ يك جفت صندل راحتي؛ و يك جفت چكمه جذاب. اما در اين گروه هم انواع بسيار متنوعي كفش وجود دارد. امروزه از روغن تربانتين به تیتر حلال استعمال مي شود، البته در بعضي موارد به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي برند كه اما از مرغوبيت واكس خواهد كاست. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت کفش اسپرت مردانه قدیمی وب سایت خود باشید.