دمپر هواکش صنعتی 100 ، 120 ، 140 – ماکی کالا

1) دمپر نرمال: وظیفه سوق‌دهی مسیر جریان مکش هوای جدید را از خارج به باطن ایستگاه را داردو در مسیر جریان مکش و رشته محوری کارگزاشتن میشوند. به جهت نمونه از دمپر به جهت قطع جریان هوای ورودی به یک اتاق یا این که برای تنظیم مقدار جریان هوای نتورک های تهویه به هر اتاق جهت تهیه دمای اتاق استفاده می نمایند و در واقع به عنوان یک عدد از ابزارهای کنترل در تهویه مطبوع بکار می رود. در یک لوله دودکش، دمپر، لوله را به منظور دوری از ورود هوای سرد یا این که گرم بیرون (و پرندگان و بقیه حیوانات) می بندد. سیمپیچ دمپر از چند میله مسی استوانهای، بر روی تراز کفشک قطب و داخل شیارهایی توزیع شدهاند و در دو نقطه نهایی به وسیله تسمههای مسیبه همدیگر جوش خوردهاند. در کارگزاشتن به رخ فلنج به فلنج به خواسته هوابند شدن محل اتصال می توان از عایق EPDM که موقعیت اسفنجی دارااست میان دو فلنج استعمال کرد. 2) دمپرهای دود: دمپر های دود وظیفه مکش هوای آلوده در موقعیت اظطراری (Emergency Situation) را دارا می باشند و در حالت وضعیت عادی بسته می باشند. ماکی متاع این دمپر ها را از سایز طوقه 100 الی 140 سانتی متری عرضه می کند. مسیر جریان هوا دارای دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آنها وظایف منحصربه‌فرد به خویش را دارند. جهت انتقال هوای موجود در ایستگاه در راهرو مخصوص ورود و خروج هوا و در باطن دیوارهای راهرو حفره های مربعی صورت به بعدها 3×3 ، 3×1.5، 3×4.5 متر تولید شده است که از این بخشها هوای ورودی و خروجی ایستگاه مترو امکان دمپر ضربه ای پذیر می شود. دمپر بادی معمولا فی مابین کانال انتقال هوا قرار می گیرد.دمپر در وضعیت فراهم به کار می باشد.پس از پر‌نور شدن دستگاه ، فشار هوا سبب ساز باز شدن دمپر می شود.به محض افت فشار هوا دمپربسته می شود. در بعدها معمولی، دمپر هوا ی تیغه موازی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر ساخته می شود، که این ضخامت ورق، متناسب با افزایشِ بعدها دمپر هوا ی تیغه موازی، تا صخامتِ ۱.۲۵ میلیمتر قابلِ damper 165 ارتقاء است. در طرز برقی از یک موتور اکتواتور به منظور گشوده و بست دمپر یا این که لوور استعمال می شود که مهم توجه به بعدها دمپر، توان موتور گزینش می گردد. هنگامی از دمپر جریان عبور می کند که خطای سنکرونیزاسیون یا خطای اتصال کوتاه یا این که عدم تقارن بار در ژنراتور پیش آید.