گرافیک ما را مرتباً بررسی کنید تا ببینید چه کسی در نظرسنجی ها پیش از انتخابات شهردار 26 ژوئن پیشتاز است.

آیا می خواهید بدانید چه کسی در رقابت برای شهردار بعدی تورنتو در 26 ژوئن پیشرو است؟

ردیاب نظرسنجی آنلاین ما شما را در مورد نحوه جذابیت نامزدهای پیشرو برای رأی دهندگان تورنتو به روز نگه می دارد.

ما نتایج آخرین نظرسنجی را از نظرسنجی‌های Forum Research، Mainstreet Research و همچنین Liaison Strategies برای شورای ملی مطبوعات و رسانه‌های قومی به شما نشان خواهیم داد.

به گفتگو بپیوندید

گفتگوها نظرات خوانندگان ما است و مشمول این است کد رفتار. ستاره این نظرات را تایید نمی کند.

بیشتر از ستاره & شرکا