مقاوم سازی با FRP

اگرچه هر دو دسته کامپوزیت های FRP اهمیت سختی کششی کمتری نسبت به فولاد میباشند، سختی کامپوزیت فیبر کربن دو تا پنج برابر سختی کامپوزیت الیاف شیشه می باشد. اصلاح کامپوزیت frp سبب ساز شده تا خاصیت مقاومتی و مشخصات فنی بالاتری داشته باشد. این الیاف نسبت به سایر الیاف اف ار پی قیمت پایینتری دارااست البته مقاومتی فراوان بالاتر از الیاف کربنی مشابه دارد. در سازه های منحصر به فرد جهت تصویر برداری مغناطیسی کاربرد متعددی دارااست زیرا الیاف frp در عرصه های الکترو مغناطیسی زیاد ضعیف فعالیت می کنند. الیاف اف ار پی مخلوط متعددی از کامپوزیت frp را در بر میگیرند که نقش تحمل فشار را دربر دارد. SGLASS ECR GLASS که در میان آنان RGLASS ها بالاترین قیمت و بادوام ترین الیاف مقاوم سازی کلیدی به کارگیری از frp مدل شیشه است. بی سویی الکترومغناطیسی مصالح FRP ، که می تواند در سازه های مختص مورد استعمال به جهت تصویربرداری مغناطیسی اصلی باشد. همینطور با مقاومت به اندازه در حالت محیطی گوناگون داشته باشند و الیاف FRP باید امکان تغییر تحول طول هم داشته باشند . هدف به کار گیری از همین اتصالات ارتقا مقاومت بنا نسبت به نیروهای خارجی است که در برابر نیروهای خفیف تماماً مقاومت کرده و در برابر نیروهای شدید نیز از ایجاد جراحت های جدی به سازه خودداری می نماید. حساس به کارگیری از لمینت های FRP تشکیل شده از الیاف در جهت های حلقوی می قدرت ظرفیت برشی ستون های ضعیف را به رخ قابل توجهی بهبود بخشید. در هر دو روش، اتصال در بین FRP و تراز بتن برای بهبود مقاومت خمشی و سختی و خودداری از گسیختگی به علت اتصال نامناسب بایستی در اختیار گرفتن گردد. FRP میتواند در تیرها و دال های بتنی به عنوان جایگزین کل یا گوشه ای از میلگردهای کششی گزینه نیاز به عمل رود. علاوه بر این در دال های تقویت شده نسبت به دال تقویت نشده ترکهای ساخت شده کوچکتر و به طور یکنواخت تری توزیع گردیده اند. ضخامت کم الیاف frp سبب ساز شده در مقاوم سازی بیشتر بر فضا نداشته باشد. در همین در میان تکنیکهای استفاده از مواد مرکب FRP بهعنوان مسلح کننده خارجی به استدلال خصوصیات اختصاصی به شخص آن، از پاراگراف مقاومت بالا، سبکی، مقاومت شیمیایی و سهولت اجرا، در مقاوم سازی و احیاء سازهها مهم ویژهای پیدا کردهاند. از دیگر ویژگی های ضعیف الیاف کربنی بها مضاعف بالای آن است بهطوریکه ارزانترین مدل همین الیاف قیمتی دو برابر الیاف شیشه دارا هستند و در بعضا مورد ها به اختلافی مهم 100برابر دارای الیاف شیشه میرسد.