همه چیز درباره ژنیکوماستی (علل ایجاد، تشخیص و درمان)

عارضه ای ژنیکوماستی اغلب در ورزشکاران و به خصوص بدنسازان به دلیل مصرف بعضا از مواد هورمونی غیر استاندارد ساخت می شود. بعضا نوزادان هم در گیر بزرگی سینه میشوند، احتمال داراست شیر نیز از آن‌ها ترشح شود (گالاکتوره). داروهای آنتیآندروژنی که برای درمان بزرگی پروستات، سرطان پروستات و بقیه بیماریها مصرف میشوند. 4. تاریخچه کاملی از موارد طبی قبلی خود شامل داروهایی که مصرف کرده اید و یا این که در حالا مصرف آن هستید، تنظیم کنید و جراح خود را از هر جور بیماری، آلرژی و هر موردی که فکر می کنید در فرآیند معالجه موثر است، مطلع کنید. ژنیکوماستی در بازه بلوغ میتواند موجب شود که فرد از سوی همسالان گزینه اذیت و آزار و تمسخر قرار بگیرد. مصرف ویتامین E مرحله استروژن را در بدن کاهش میدهد و استعمال آن در غذاها میتواند یک طریق مطلوب به جهت معالجه خانگی ژنیکوماستی باشد. نارسایی کبدی و سیروز: تغییر‌و تحول در مرحله هورمون ناشی از مشکلات کبدی و داروهای معالجه سیروز هم به ژنیکوماستی دارای ربط است. استروژن مسئول تولید صفات زنانه در بدن مانند رویش سینهها است. زمانی که بافت سینه رویش می کند پوست نیز همزمان اساسی آن کشیده می شود. در اکثر بیماران ظواهر سینه بهصورت دائم بهبود پیدا میکند که درنتیجه اعتمادبهنفس آن ها ارتقا مییابد. بزرگ شدن سینه در مردان می تواند سبب ساز ارتقاء اضطراب و احساس شرمساری شود. همین بیماری همچنین می تواند برای شخص تعویض لباس در رختکن (باشگاههای ورزشی و غیره) و شنا را تبدیل به رویدادی آسیبزایی کند. گاهی نیز ژنیکوماستی میتواند در عاقبت مصرف بعضی از داروها و یا این که روغنهای گیاهی مانند روغن رازیانه یا این که اسطوخودوس ساخت شود. در برخی از موارد، معالجه نیاز نمیباشد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت ژنیکوماستی و درمان.