ویلاجات: خرید و فروش زمین باغ در شمال، لواسان، دماوند، فشم، میگون و

ماده۷: انتقال قطعی میدان و اعیان مشروط به تسویهحساب کامل صاحب و مالک مسکنمهر هست و شرکت عمران می بایست حداکثر ظرف مدت ۶ماه گواهی به نام درخواست کننده صادر و تا بازپرداخت تمام تسهیلات بانکی، گواهی را در رهن بانک عامل قرار دهد. ماده ۵: مسوولان کمپانی عمران شهرهای تازه بعد از عقد قرارداد فروش زمین ۹۹ساله، می بایست حداکثر ظرف یک ماه، تغییرات ناشی از تبدیل مسکنمهر ۹۹ساله به مسکنمهر ملکی را در سامانه مسکنمهر ثبت کنند. ماده ۶: منابع مالی حاصل از فروش زمینها می بایست به حساب شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای تازه واریز شود. همین دستورالعمل در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۳ به امضای محسن نریمان رئیس هیات مدیره و همچنین یدالله رحمانی، سید محمود میریان، میرمحمد غراوی و حبیبالله طاهرخانی اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید رسیده و آیتم تایید عباس آخوندی قرار گرفته است. از آنجایی که زمین ها NFT هستند، اثبات اصالت و مالکیت بر همین داراییهای دیجیتال آسان میباشد ( اهمیت به کارگیری از فناوری بلاکچین همین فرمان محقق میشود). اساسی ظهور فناوری بلاکچین، بستری برای نوآوریهای جدید مانند NFTها هم آماده گشته، و واژهای که اینروزها خیلی بسیار میشنویم متاورس است که حتی غولهای فناوری را به سمت خود کشانده است. خرید کردن و فروش NFT زمین متاورس مراحل نسبتاً سادهای است که می توانید حساس راهنمای تنظیم شده به وسیله دیجیکالا مگ به راحتی کلیدی همین فرآیند آشنا شوید. از تب “LAND”، با کلیک روی هر تکه زمین دلخواه، قیمت فروشنده اکران داده میشود. NFT Metaverse Land (توکن غیرقابل بده بستان زمین در متاورس) قطعهای از املاک و مستغلات مجازی می باشد که به وسیله یک توکن غیرقابل بده بستان نشان داده میشود. تکههای زمین در بازی دسنترالند که LAND اسم دارند، حیاتی ارتفاع و عرض 16 متری بوده و به شکل توکن غیر مثلی سناریو داده میشوند. به طور معمول، یک پروژه متاورس نقشه خویش را به مناطق کوچکتر تقسیم میکند و آنان را در یک یا یک سری پروژه مزایده زمین به فروش میرساند. تا یک‌سری سال پیش، سرمایه گذاری در ملک و املاک مجازی تا حدودی مضحک فروش زمین استان گیلان فومن به نظر میرسید. در سایه ارتقاء علاقه به زمینه متاورس، آینده بالقوه نرخ رجوع و برگشت سرمایه در زمینهای مجازی برای سوداگران زمینه رمز ارزها زیاد واضح به حیث میرسد. در ضمن قبل از هر چیزی مطمئن گردید که پروژهی دارای ارتباط حیاتی زمین را تماما درک کردهاید و ریسک مالی آن را در حیث گرفتهاید. پروژهی انتخابی شما می بایست حیاتی هدف شما مطابقت داشته باشد که در ادامهی مقاله و در بخش نکته ها به آن خوا‌هیم پرداخت.