پتاسیم کربنات – فروش پتاسیم کربنات با قيمت عالی

کربنات پتاسیم در کود کشاورزی به طور گسترده ای در تولید میوه و سبزیجات استفاده می شود. به جهت مثال در کشاورزی از آن به عنوان اجزای تشکیلدهنده کودهای شیمیایی یا این که به تیتر ماده نخستین در غذا دام، شیشهسازی، نساجی، در صنایع غذایی جهت تولید نان، پودر کاکائو و یا به جهت خشک نمودن میوهها به خصوص انگور، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع شوینده به ویژه برای ساخت صابون، تولید مواد شیمیایی، کود شیمیایی و … طرز های دیگری همچون الکترولیز نمودن پتاسیم کلرید به جهت ساخت وجود دارد که کربنات پتاسیم فارغ از حضور آب تولید می شود . نیز چنین از همین ماده به جهت درست نمودن خط نیز استفاده میشود. به عبارتی طور که در واکنش ایجاد ملاحظه می کنید همین پروسه شامل تولید آب هم می شود و در همین طرز باید مراحل مجزاسازی آب نیز انجام شود. پتاسیم کربنات را میتوان از واکنش میان پتاس مایع و کربن دی فروش کربنات پتاسیم یونید کره اکسید تنظیم کرد. کربنات پتاسیم اصلی فشار بخار مضاعف زیر می باشد و نقطه ذوب آنرا نمیتوان گزینش کرد. مخلوطی از کلرید پتاسیم ، کربنات منیزیم یا اکسید منیزیم و دی اکسید کربن تحت فشار 30 اتمسفر پایین فشار ، اساسی تشکیل یک نمک دو برابر ، KHCO3 · ولی روش دیگری هم برای ایجاد این ادغام شیمیایی وجود دارد که در آن نحوه مخلوطی از کلرید پتاسیم، کربنات منیزیم یا اکسید منیزیم و دیاکسید کربن زیر فشار قرار میگیرند که سبب ساز تشکیل نمک زیاد میشود. بعد از آن نمک دوچندان برای به دست آوردن پتاسیمکربنات گرم میشود. کربنات پتاسیم یا کربنات پتاس یا نمک تارتار پودری کریستالی و به رنگ سپید یا بیرنگ و مشتق گرفته از پتاسیم می باشد که کاربردهای فراوانی در صنعت های متعدد به خصوص صنایع غذایی، شیشه سازی و کشاورزی دارد. همین ماده طعم نمکی دارااست ، که در آب محلول است و در حلال های آلی مثل اتانول واتر و استون حل نمی شود. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و شیوه استفاده از کربنات پتاسیم دگوسا دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.