10 تا از بهترین دکتر پروتز فک در تهران که باید بشناسید!

در همین شرایط بسته به تشخیص جراح و ترجیح بیمار، ممکن هست بی هوشی عمومی یا این که موضعی برای انجام عمل جراحی استفاده شود. در طول دوره ریکاوری پس از همین عمل، ممکن است از پماد یا بانداژ به جهت تمیز نگه داشتن محل جراحی و تثبیت ایمپلنت در محل مناسب آن در اوایل دوره ریکاوری آن گاه از کار زنخدان به کار گیری شود. جراح در ادامه مطلوب بودن پروتز فک از حیث توازن با بقیه اعضای شکل را باز‌نگری می کند و در شکل نیاز اصلاحات اضطراری را بر روی آن انجام می دهد تا به همین ترتیب بتواند ظاهر آیتم حیث مریض را برای زنخدان وی ساخت کند. بقیه خطرهای احتمالی می تواند شامل تغییر صورت ایمپلنت زنخدان پس از جایگذاری آن باشد. در رخ جا به جا شدن پروتز و یا این که افتادن آن دارای دکتر خود تماس حاصل نمایید. در صورت نگرانی، می توانید با دکتر معالج خویش تماس بگیرید. در همین ارتباط طبق معمول به بیمار دستورالعمل های معلوم درباره چگونگی نگهداری از محل جراحی، داروهای آیتم نیاز برای به کارگیری جهت پرهیز از تولید عفونت، مسائل مربوط به حفظ از محل جراحی یا روش نگهداری سالم عمومی، و هم زمانه بندی ملاقات اصلی جراح پلاستیک داده می شود. انجام این عمل به بهبود ظواهر مثلثی صورت زنخدان و ایجاد جذابیت دلخواه بیمار در همین ناحیه از بدن کمک مؤثر مینماید. در همین حالت ایمپلنت مصنوعی در پایین پوست قرار می گیرد و به همین ترتیب می تواند به زنخدان شخص یک ظواهر نیرومند و مناسب بدهد. به این ترتیب ممکن هست نیاز به انجام عمل جراحی ترمیمی برای اصلاح ایمپلنت و قرار دادن آن در محل صحیح وجود داشته باشد. بعضی جراحان پلاستیک می توانند نتیجه های حاصل از جراحی زیبایی چانه کلیدی استعمال از ایمپلنت را دارای استعمال از قابل انعطاف افزارهای کامپیوتری شبیه سازی کنند و به همین ترتیب می توان همین قابلیت و امکان را فراهم کرد که بیماران ظواهر مشابه سازی شده خود بعد از آن از کار زیبایی زنخدان را مشاهده کنند و بر این شالوده برای انجام کار جراحی تصمیم گیری پروتز مدپور فک نمایند. علاوه بر این، ایجاد عفونت هم می تواند این عمل جراحی را اصلی خطر مواجه کند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه با چه جایی و شیوه استفاده از پروتز زنخدان و زاویه فک دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.