10 نکته برای رشد قوانین رانندگی

مطابق قانون، هنگامی اتوبوس مکتب چراغ قرمز خود را واضح می کند، ازدحام در هر دو جهت باید متوقف شود. علاوه بر این، پرچم قرمز مقداری قبل از خروج از پیت لین به اهتزاز در می آید. چنانچه به وسیله پلیس متوقف شدید، اهمیت خیال راحت به کنار جاده بروید، خودرو را خاموش کنید، شیشه خویش را ذیل بیاورید و از اتومبیل خارج نشوید. بخش اعظمی از تصادفات از گزاره برخورد رو به رو و گلگیر زمانی واقعه می افتد که رانندگان خیلی نزدیک به وسیله نقلیه دیگر عبور می نمایند یا این که به خط حیاتی گشوده می گردند. بهترین پیشنهاد این می باشد که مراقب علامتها باشید و به سرعت رانندگی دیگران دقت کنید. 12. صادر شدن جواز و تهیه مدارس یا مؤسسات به جهت ارائه تدریس در آیتم رانندگی وسایل نقلیه موتوری. در صورتی که حساس کودکان رانندگی می کنید، پیشنهاد می کنیم قوانین خاص میهن را به طور کامل بررسی کنید. محدودیت شتاب در بخش ها مکتب 10 تا 25 مایل در ساعت (16 تا 40 km در ساعت) زمانی هست که چراغ‌های هشدار زردرنگ در زمان حضور کودکان یا در سا‌عتها تحویل و خروج از مدرسه چشمک می‌زنند. کودکان باید در صندلی های ایمنی یا صندلی های تقویت کننده قرار گیرند. به استدلال خطرات ناشی از کیسه هوا، نوزادان در صندلی نوپا اجازه ندارند در صندلی جلو رو به جلو قرار گیرند. در اینجا تعدادی ضابطه اهمیت وجود داراست که در سراسر ایالات متحده اعمال می شود تا سفر خود را شروع کنید. 27. اقتدار دولت مرکزی برای احوال قوانین. آژانس ظرف 180 روز پس از اخذ التماس کامل شدن شده تصمیم آخرین خواهد گرفت. چنانچه نوپا دارید، قبل از شروع رانندگی مطمئن گردید که آن‌ها به صحت خم شده اند. تنها دقت داشته باشید که بسیاری از مناطق بوسیله رادار چک کردن میشوند (اغلب حیاتی علامت ها ارسال می‌شوند) و اگر خیلی سریع رانندگی می‌کنید، ممکن است کلیدی یک بلیط شتاب در پست تعجب کنید. صرفا در صورتی مجاز به رانندگی در همین ساعت ها مشخص و معلوم می باشید که 2 نفر یا بخش اعظم در وسیله نقلیه خود داشته باشید. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه اطلاعات بیشتر لطفا از صفحه ما بخواهید.