صفحات جشنواره فیلم و عکس دریا

آدرس جشنواره:ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان،دانشکده علوم و فنون دریایی، ساختمان ابن سینا
تلفن جشنواره:07633711025
کدپستی جشنواره: 79161-93145
پست الکترونیک: info@irandaryafest.ir