صفحات جشنواره فیلم و عکس دریا

از این پس در سایت دریچه سینما هم میتوانید ثبت نام کنید(اطلاعیه سال 96)

از این پس در سایت دریچه سینما هم میتوانید ثبت نام کنید(اطلاعیه سال 96)

کسانی که می خواهند در جشنواره فیلم ثبت نام کنند می توانند در سایت دریچه سینما هم ثبت نام کنند در صورت ثبت نام در این سایت نیز اطلاعات آنها در اختیار جشنوار قرار می گیرد

2

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L